MT spol. s r.o. opravy a prodej elektrických strojů,
dodávky zahraničních elektrických a elektroizolačních materiálů
výroba zařízení pro ochranu před kontaminací půdy ropnými deriváty
banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Profil firmy

Vznik společnosti s charakteristickými prvky tržní ekonomiky je datován k 25. dubnu 1991.

 

V té době to byla první soukromá firma v severomoravském regionu zabývající se opravami elektrických strojů a olejových transformátorů.

Již na přelomu roku 1992-93, v době legislativně-ekonomického tápání, společnost rozšířila svoji činnost o obchodní a začala nabízet, v rámci svého oboru, prodej a servis nových elektromotorů a čerpadel našich i zahraničních výrobců.

V roce 1994 společnost uskutečnila svůj dlouhotrvající sen o ucelení její činnosti tak, že začala poskytovat svým obchodním partnerům veškeré služby nejenom v oboru oprav a prodeje elektrických strojů, ale i dodávat špičkové zahraniční elektrické a elektroizolační materiály.

Od roku 1997 se společnost zaměřila na ekologické potřeby energetického průmyslu a po podepsání licenční smlouvy začala vyrábět zařízení pro ochranu před kontaminací půdy ropnými deriváty, které se postupně stalo součástí venkovních olejových trafostanic v moravském regionu.

V roce 2001 se společnost rozhodla zavést systém managementu jakosti podle evropské normy EN ISO 9001:2000 a tímto způsobem dále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byla schopna okamžitého začlenění do náročné ekonomiky Evropské unie.

V současné době společnost se svými 30-ti zaměstnanci poskytuje své služby více než 190 odběratelům z celé ČR i zahraničí v celkovém objemu cca 28 mil. korun ročně.


 

Kvalifikační předpoklady pro nábor zaměstnanců
u uchazečů o zaměstnání naše firma plně akceptuje kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací ( viz. http://www.narodnikvalifikace.cz/).


certifikát

ISO 9001

certifikát

ISO 9001 english

činnost

podívejte se čím se zabýváme

Výrobní hala

Naše výrobní hala