MT spol. s r.o. opravy a prodej elektrických strojů,
dodávky zahraničních elektrických a elektroizolačních materiálů
výroba zařízení pro ochranu před kontaminací půdy ropnými deriváty
banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Činnost - Opravy

Hlavní činnosti organizace

 • opravy všech typů a značek asynchronních elektromotorů
 • navíjení statorů běžných i atypických elektromotorů
 • opravy důlních ventilátorů značky WLE 1005 a KORFMANN
 • vyvažování rotorů elektromotorů a ventilátorů do 700 kg na vyvažovacím stroji SCHENCK HM 30BU
 • opravy olejových transformátorů o výkonu 50 - 2500kVA
 • regeneraci transformátorového oleje na zahraničním zařízení značky Alfa - Laval
 • testování elektroizolačních vlastností elektromotorů digitálním testerem DS 212 S americké firmy Baker do 1100kW a 6000V.
 • prodej elektrických motorů
 • prodej zahraničních elektrických a elektroizolačních materiálů
 • prodej měděných smaltovaných vodičů
 • výroba a prodej speciálních záchytných van pro zamezení úkapů olejových transformátorů

Opravy všech typů a značek asynchronních elektromotorů

Nosným programem společnosti jsou pozáruční opravy všech typů asynchronních elektromotorů v rozsahu 10 -250 kW v pevném , zajištěném a nevýbušném provedení našich i zahraničních výrobců.

Vzhledem k vysoké náročnosti oprav elektromotorů, v zajištěném a nevýbušném provedení, získala společnost oprávnění Fyzikálně technického zkušebního ústavu Ostrava a Obvodního báňského úřadu v Ostravě provádět tyto opravy pro objekty třídy C a prostory SNM 2.

Těmto požadavkům zvýšené bezpečnosti je přizpůsobena i technologie oprav, vyškolený personál a použití materiálů výlučně pro tepelnou třídu odolnosti F(155 st.C) a H(180st.C).

Pracovník při zapojování statoru elektromotoru

Opravy důlních ventilátorů značky WLE 1005 a KORFMANN.

Vyvažování rotorů elektromotorů a ventilátorů na vyvažovacím stroji SCHENCK HM 30BU.

 • vyvažování těles statické i dynamické
 • vyvažování těles o hmotnosti do 700 kg
 • vyvažování těles o rozteči ložiskového uložení od 150 mm do 1200 mm
 • největší průměr vyvažovaného tělesa nad ložem vyvažovacího stroje 1260 mm
 • rozsah opásání vyvažovaného tělesa od 20 do 450 mm


Opravy olejových transformátorů

Opravy olejových transformátorů byly základním pilířem při vzniku společnosti a tento úkol jim náleží dodnes. Proto je těmto opravám věnována velká pozornost nejenom z hlediska využívání kvalitních materiálů pro vinutí jádra, ale i z hlediska ekologického.

U každého transformátoru jsou veškeré součásti jádra i nádoby demontovány a čištěny ( izolátory, průchodky, přepínače, ventily … ) . U všech styčných ploch je vždy použito nového těsnícího materiálu tak, aby se zamezilo nepřípustným úkapům transformátorového oleje.

Po provedení opravy jádra transformátoru nasucho a jeho uzavření do nádoby se transformátor naplní již předehřátým transformátorovým olejem pomocí Švédského zařízení značky ALFA-LAVAL a nechá se regenerovat po dobu, která je závislá na objemu náplně. Tento proces uzavírají konečné elektrické zkoušky vinutí jádra a trans. oleje. Povrchová úprava se provádí dle přání zákazníka.

Záruční doba je samozřejmě nedílnou součástí každého opraveného elektrického stroje.

fotofoto

Testování elektroizolačních vlastností elektrických strojů

Digitální tester DS 212 S, který používáme ke zkouškám , dodala americká firma Baker Instrument Company.

Je to přenosný přístroj, ideální pro použití ve výrobních závodech a opravnách elektromotorů. Umožňuje testovat střídavé a stejnosměrné elektromotory do 1 000 kW a max. do 6 000 V, kotvy s tyčovým vinutím, cívky, čerpadla a transformátory v provozu na místě. Při použití výpočetní techniky a adaptéru MTA 5.0 lze zaznamenávat stav izolačního systému a následnou analýzou vad či monitorováním jeho stárnutí.

Testování strmou vlnou a zkouška stejnosměrným vysokým napětím se používají pro kontrolu vinutí elektromotorů na svorkovnici nebo od rozvaděče. Při těchto zkouškách se k vinutí přiloží zatěžovací napětí. Pokud se při zkušební hodnotě zjistí slabé místo, naplánuje se důkladná kontrola elektromotoru nebo jeho vyčištění, naimpregnování či převinutí v naší firmě.

Našim cílem je provádět preventivní kontroly elektromotorů z důvodu zabránění havarijní situace, která činí opravu mnohem dražší.

foto